Trendy i wyzwania w produkcji leków

Produkcja leków
Pharma Production

Antycykliczny z natury, przemysł farmaceutyczny jest jedną z branż, które najlepiej radzą sobie z trudnościami wywołanymi przez pandemię. Z powodzeniem stawia czoła nowym zadaniom związanym z koniecznością zwiększenia wydajności i tempa produkcji nowych farmaceutyków oraz wprowadzaniem ich na rynek. Kryzys wywołany przez COVID-19 przede wszystkim pokazał, jak ważne jest szybkie osiąganie wyników, podnoszenie wydajności i eliminowanie błędów m. in. w procesie produkcji szczepionek.

Rozwijający się rynek, który nigdy nie doświadczył kryzysu

Wartość światowego rynku farmaceutycznego szacuje się na ok. 1,25 bilionów USD, a złożoną roczną stopę zwrotu (CAGR) w latach 2020-2027 prognozuje się na poziomie 13,74% (Źródło: Grandview Research). Największym rynkiem farmaceutycznym – o wartości 339 milionów USD – są Stany Zjednoczone (Źródło: Pharma Approach), jednak i inne kraje, np. Japonia i Chiny – z rynkami o wartości odpowiednio 94 i 86 mln USD, odnotowują szybki wzrost (Źródło: Statista). Farmaceutyczne łańcuchy dostaw okazały się odporne na turbulencje wywołane przez COVID-19, można zatem przewidzieć, że nadchodzący kryzys gospodarczy nie dotknie tego sektora ani w bliższej, ani dalszej perspektywie. Choć reakcję branży farmaceutycznej na pandemię, w zakresie opracowania i dystrybucji szczepionek, opisano na pierwszych stronach gazet, to jednak sektor ten boryka się z wieloma wyzwaniami, niezwiązanymi z koronawirusem.

Pharma 4.0 – transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa ma ogromny wpływ na przemysł farmaceutyczny. Efekty widać już teraz, a niedaleka przyszłość przyniesie kolejne możliwości, spowodowane także pandemią. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne stojące na czele sektora nie tracą czujności i szybko reagują na kształtujące się trendy. Wynika to z faktu, że branża ma do czynienia z wrażliwymi kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, przepisami oraz efektywnością produkcji i dostaw. Według prognoz czołową pozycję zajmuje rozwój systemów wyposażonych w sztuczną inteligencję, sprzężonych z oprogramowaniem prognozującym. Kolejną istotną kwestią jest możliwość analizowania sporych ilości danych. Efektywna realizacja i zarządzanie procesami cyfrowymi mogą stanowić wyzwanie, jednak dużo bardziej ryzykowne jest całkowite zaniechanie digitalizacji.

Skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek poprzez zwiększanie wydajności

W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba badań klinicznych; od 2000 roku do lutego 2021 roku na całym świecie przeprowadzono ich 366 000 (Źródło: Data Trial). Tempo wzrostu jest takie samo dla inwestycji w badania i rozwój – w 2019 roku (ostatnim, z którego dane są dostępne) ich wartość wyniosła 186 mld USD (Źródło: Statista). Mimo znaczącego wsparcia ze strony firm farmaceutycznych, krytycznym obszarem pozostaje wydajność produkcji. Aby przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek, należy zacząć od odpowiedniego projektu linii produkcyjnej, co przekłada się na konieczność stosowania rozwiązań „pod klucz”, które zapewnią wydajność i ciągłość przepływu w połączeniu z systemem ciągłej kontroli. Kluczowym aspektem jest zrównoważenie przepływu za pomocą rozwiązań buforowych. Równie duże znaczenie ma eliminacja błędów i zbędnych przestojów wynikających, przykładowo, z konieczności uzupełniania etykiet. Proces można usprawnić wprowadzając kilka drobnych zmian w układzie linii produkcyjnej.

Kontrola i monitorowanie produkcji

Kontrola i monitorowanie produkcji mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności leków. Standardem jest zatem nieustanne monitorowanie procesów produkcyjnych poprzez dokonywanie pomiarów na każdym etapie produkcji. Pozwala to na uzyskanie w czasie rzeczywistym krytycznych danych dotyczących jakości i wydajności maszyn, materiałów i samych leków. Nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktu wprowadzanego na rynek, stąd ważne jest, aby procesy związane z kontrolą i monitorowaniem odbywały się w sposób ciągły i na wszystkich etapach. Natomiast dzięki automatyzacji możliwe jest osiągnięcie takiego poziomu spójności, oszczędności i bezpieczeństwa produkcji, jakiego nie gwarantują operacje ręczne. Pomocne w odnalezieniu właściwego rozwiązania prowadzącego do obniżenia ukrytych kosztów mogą być oprogramowanie predykcyjne i symulacje, pozwalające również na wykrywanie błędów przed poniesieniem znacznych nakładów finansowych.

Przyszłość rynku farmaceutycznego: proste rozwiązania złożonych problemów

W poszukiwaniu rozwiązań odpowiadających specyfice branży powstały technologie, które obecnie znajdują zastosowanie także w innych sektorach, czego przykładem jest serializacja. W przemyśle farmaceutycznym jest to proces polegający na opisywaniu wszystkich opakowań leków unikalnym kodem. Istotne są tutaj dwa aspekty – unikalność kodu i opakowanie leków. Technologia przydatna jest także w innych sektorach, przykładowo w branży spożywczej, gdzie jej stosowanie może przynieść dodatkowe korzyści, także dla konsumentów.

Nowe wyzwania związane z COVID-19

W przyszłości procesy produkcyjne będą w jeszcze większym stopniu czerpać z technologii. Doświadczenie z COVID-19 nauczyło nas, że konieczne jest ułatwienie dostępu do leczenia i medykamentów większej części populacji, zaś same leki powinny być bardziej przyjazne dla pacjentów, którzy nie powinni mieć trudności ze zrozumieniem ich działania i dawkowania. Serializacja jest kluczem do spełnienia tego wymogu – więcej informacji na ten temat pojawi się wkrótce w jednym z naszych artykułów. Ponadto, w łańcuchu dostaw konieczne będzie wdrożenie procesów prowadzących do powstawania coraz „inteligentniejszych” leków i poprawiających efektywność opracowywania, pakowania i wprowadzania produktów na rynek. Zwiększenie wydajności produkcyjnej odgrywa zatem istotną rolę w tym procesie, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia szybkiego dostępu do leczenia.

Zapraszamy do kontaktu lub odwiedzenia naszej strony internetowej. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych wpisów na blogu, śledź nas na LinkedIn. Będziemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą z zakresu automatyki przemysłowej i wydajności produkcji.

FlexLink Blog team 81 artykułów
The FlexLink team is a group of individuals with a passion for great content.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.