Rozwój sektora karmy dla zwierząt –materiały przyjazne dla środowiska i innowacyjna żywność

Jednym z pozytywnych skutków pandemii jest wzrost liczby adopcji zwierząt, co z kolei przełożyło się na rozwój rynku karmy dla pupili. W 2020 roku jego wartość wyniosła 108 mld USD, a na lata 2021-2026 prognozuje się dalszy wzrost na poziomie 4,3% (Źródło: Business Wire). Producenci nie tylko zwiększają produkcję, ale również nieustannie poszukują coraz bardziej zaawansowanych rozwiąza, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym wymaganiom. Jedną z kluczowych potrzeb jest wypracowanie zrównoważonego łańcucha dostaw.

RYNEK KARMY DLA ZWIERZĄT: SKĄD TEN WZROST?

Wzrost liczby adopcji zwierząt, jaki miał miejsce w czasie lockdownów, był odpowiedzią na wydłużone okresy izolacji społecznej. Jest zjawiskiem globalnym, obserwowanym nawet w rejonach, w których adopcje nie były wcześnie popularne, np. w Brazylii i Europie Wschodniej.  Dla przykładu w USA w 2020 roku ich liczba wzrosła o 9% w porównaniu z 2019 rokiem (Źródło: Shelter Animals Count). Wśród zainteresowanych adopcją przeważali ludzie o wyższych i średnich dochodach, którzy statystycznie chętniej wydają je na produkty zoologiczne. Jednocześnie wśród konsumentów wzrosło zainteresowania produktami zrównoważonymi. Wszystkie te czynniki przełożyły się na większe zapotrzebowanie na karmę. Producenci rozszerzyli zatem ofertę i wprowadzili wyroby o przyjaznym dla środowiska składzie oraz nowe rodzaje opakowań (Żródło: Business Wire).

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SIŁĄ NAPĘDOWĄ

Także inni producenci z branży dóbr konsumpcyjnych zajmują się poszukiwaniem zrównoważonych rozwiązań. Mowa m. in. o opakowaniach nadających się do recyklingu lub kompostowania oraz takich, które ułatwiają transport, przechowywanie i utylizację produktu. W sektorze tym, jak i w wielu innych, główny trend dotyczy zrównoważonego rozwoju. Jest to ważny temat zwłaszcza dla młodych konsumentów. Według najnowszych badań ok. 83% tzw. millenialsów deklaruje, że kluczowe lub istotne znaczenie ma dla nich to, czy dana firma prowadzi program służący ochronie środowiska. Z kolei 75% twierdzi, że jest gotowych zmienić swoje nawyki zakupowe lub konsumpcyjne, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Oznacza to, że zwłaszcza młode rodziny i gospodarstwa domowe mają większą świadomość w obszarze zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, ma to znaczenie również w odniesieniu do karmy dla zwierząt. Mimo że rynek ten stanowi jedynie odnogę branży dóbr konsumpcyjnych, jego wpływ w ekonomii skali jest niezwykle istotny. Według związku producentów karmy na chwilę obecną zidentyfikowano kilka priorytetowych obszarów.

Produkcja karmy dla zwierząt

RECYKLING OPAKOWAŃ

Pod względem materiałów rynek jest wystarczająco dojrzały i gotowy na zaawansowane rozwiązania. Jako przykłady można wymieniać biodegradowalne tworzywa, które ulegają całkowitemu rozkładowi w środowisku. Według danych European Bioplastics, bioplastik stanowi jedynie 1% z 368 milionów ton tworzyw produkowanych każdego roku. Niemniej zapotrzebowanie nań rośnie i szacuje się, że z 2,11 milionów ton w 2020 roku jego produkcja wzrośnie do 2,87 milionów ton w 2025 roku (Źródło: European Bioplastic). Materiał ten wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji opakowań, głównie miękkich (np. woreczków) oraz usztywnianych.

Odzysk materiałów jest niezwykle istotny i w znacznym stopniu dotyczy sektora karmy dla zwierząt. Z jednej strony dlatego, że w przypadków tworzyw takich jak plastik, recykling to najpowszechniejsze rozwiązanie, z drugiej zaś nie wszystkie rynki mogą opierać się na łańcuchu produkcyjnym wykorzystującym odzysk materiałów.

ZRÓWNOWAŻONE SKŁADNIKI

Zbudowanie zrównoważonego łańcucha produkcyjnego nie jest jednak zależne wyłącznie od materiałów. Są inne, mniej popularne, acz interesujące, metody, np. karma oparta na składnikach pochodzenia owadziego. Produkty zawierające w składzie insekty dostarczają odpowiednią ilość białka, a do ich produkcji wykorzystuje się mniej zasobów naturalnych. Przekłada się to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, wyższy współczynnik konwersji paszy, która stanowi doskonałą karmę dla zwierząt i organizmów wodnych. Chociaż produkty tego typu mają obecnie niewielki udział w rynku, stanowią jeden z ciekawszych trendów w branży. Przykładowo w marcu zeszłego roku Mars Petcare, partner międzynarodowej korporacji Mars Group, wprowadził na rynek Zjednoczonego Królestwa produkt o nazwie „Lovebug”, będący suchą karmą dla kotów, która w składzie, zamiast zwyczajowego białka zwierzęcego, zawiera mączkę z larw muchy żołnierza czarnego. Z kolei w listopadzie ubiegłego roku firma Nestlé pokazała nową markę „Purina Beyond”, która poza tym, że również ma w składzie larwy tej muchy, zawiera także białko roślinne i zwierzęce.

Źródło: NY Post: Purina Beyond Nature’s Protein zawiera białko owadzie i roślinne pozyskane z larwy muchy żołnierza czarnego, prosa i bobu.

TROSKA O ZWIERZĘTA

Kolejnym ważnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju w produkcji karmy dla zwierząt jest utrzymanie wysokich standardów dotyczących zdrowia i opieki nad zwierzętami, które związane są z naszym społeczeństwem i planetą, na której żyjemy. Istnieje zależność pomiędzy poprawą dobrostanu zwierząt a lepszą ochroną przyrody, większym bezpieczeństwem żywności oraz poprawą jakości życia. Producenci zyskują także coraz większą świadomość zagrożeń związanych z bezpieczeństwem karmy dla zwierząt. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia oraz wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny, konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i wytycznych dla produkcji karmy dla zwierząt. Zaleca się używanie maszyn odpornych na zadrapania i inne uszkodzenia, w których mogą gromadzić się bakterie, patogeny i inne zanieczyszczenia. Klienci w branży zoologicznej mają wysokie wymagania, zatem producentom i dostawcom powinno zależeć na bezpieczeństwie i dobrobycie zwierząt.

ELASTYCZNA PRODUKCJA

Chcąc zbudować zrównoważony proces produkcyjny w sektorze karmy dla zwierząt, należy uwzględnić wiele różnych czynników. Jak szybko potrafią zmieniać się zachowania konsumentów i trendy pokazał okres pandemii, kiedy to w ciągu kilku miesięcy klienci całkowicie zmienili dotychczasowe przyzwyczajenia. Chcąc utrzymać się na rynku trzeba umieć elastycznie odpowiadać na zachowania konsumentów i rosnący popyt, którego wzrost wymusza na producentach tym szybszą reakcję, a do tego konieczna jest elastyczność i możliwość szybkiego przezbrajania linii produkcyjnych, najlepiej bez zbędnych przestojów.

Choć ostatnia zmiana zachowań konsumenckich może być typowa wyłącznie dla pandemii, producenci z branży zoologicznej i tak zyskają na wypracowaniu metod elastycznego reagowania na potrzeby klienta. Firma FlexLink dostarcza wszechstronne i indywidualnie dostosowane rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji, zaś nasza siostrzana spółka Volpak jest gotowa sprostać wymaganiom związanym z opakowaniami do karmy dla zwierząt. Tutaj możesz zapoznać się z ich najnowszym artykułem na ten temat.

Mamy nadzieję, że ten artykuł jest źródłem cennych informacji. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz porozmawiać o swoich potrzebach w zakresie produkcji karmy dla zwierząt. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej i śledzenia nas na LinkedIn, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat automatyki przemysłowej i robotyki.

FlexLink Blog team 81 artykułów
The FlexLink team is a group of individuals with a passion for great content.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.