8 sposobów na skrócenie czasu przezbrojeń w produkcji słodyczy

Chocolate, confectonery, fmcg, production

Przy pakowaniu dóbr szybkozbywalnych przezbrojenie ma kluczowe, a nawet krytyczne znaczenie. Jest to rodzaj zaplanowanego przestoju pomiędzy kolejnymi partiami towaru związanego ze zmianą formatu lub opakowania produktu. Szczególnie istotne jest przy produkcji słodyczy, wrażliwej na sezonowe zmiany i wynikający z nich wzrost produkcji w okolicach świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Na branżę cukierniczą wpływa także duża dynamika, jako że konsumenci oczekują coraz to nowych produktów i opakowań. To z kolei stanowi wyzwanie dla łańcucha dostaw, ponieważ szybsze przezbrajanie skraca czas przestojów i podnosi wydajność linii. Przyjrzyjmy się zatem ośmiu sposobom ograniczenia czasu przezbrojenia w sektorze cukierniczym.

1) Zaplanuj z wyprzedzeniem

Etap planowania rozpoczyna się znacznie wcześniej niż sam proces produkcji. Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów na rynku cukierniczym, który coraz częściej wymaga wytwarzania mniejszych partii bardziej różnorodnych produktów. Dla producentów oznacza to konieczność zorganizowania procesu produkcji w sposób jak najbardziej racjonalny i efektywny, przy jednoczesnym przewidywaniu faz szczytowych.

2) Postaw na ciągły rozwój

Proces rozwoju powinien uwzględniać nie tylko takie makro-okresy, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, ale również codzienne potrzeby. Przykładowo, firmy pakujące na zlecenie zwykle w danym przedziale czasowym na tej samej linii pakują różne produkty. Staranne planowanie powinno uwzględniać takie aspekty, jak odmienne formaty i cechy wyrobów, np. czekoladki różnych rodzajów i kształtów mogą wymagać innych materiałów opakowaniowych albo charakteryzować się większą lub mniejszą kruchością.

Przenośnik słodycze na Boże Narodzenie

3) Korzystaj z odpowiednich metod

Przezbrajanie wymaga starannego, efektywnego planowania. Należy przede wszystkim przeanalizować proces, aby zrozumieć, jak można go usprawnić. Pomocne może być kilka metod, w tym “SMED” – Single-Minute Exchange of Die, jedna z metod szczupłej produkcji maksymalnie standaryzująca procedury za pomocą instrukcji roboczych – najbardziej efektywny sposób na skrócenie czasu przezbrojenia i wyszkolenia nowych pracowników. Metoda ta opiera się na praktycznej obserwacji, co oznacza, że procedury poddawane są analizie i dzielone według poszczególnych etapów przezbrojenia. Kluczowe znaczenie ma kontrolowanie czasu (poprzez monitorowanie długości trwania każdej procedury), np. regulacji przenośnika przy zmianie wielkości produktu czy wymiany elementów formujących maszyny podczas zmiany formatu produktu.

4) Zidentyfikuj i zoptymalizuj czynności wewnętrzne i zewnętrzne

Należy sklasyfikować czynności wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze to takie, których wykonywanie jest możliwe wyłącznie przy wyłączonych maszynach, np. wymiana uszczelki lub przekładni. Drugi typ obejmuje operacje możliwe do przeprowadzenia podczas pracy maszyn, bez konieczności ich zatrzymywania, np. transport produktu pomiędzy obszarami lub przygotowanie narzędzi niezbędnych do przezbrojenia. Przydatne może być także wykorzystanie technologii codziennego użytku – smartfony, tablety i inne urządzenia mogą okazać się nieodzowne w śledzeniu poszczególnych etapów procesu i ich precyzyjnego rejestrowania.

Po rejestracji, analizie i ustandaryzowaniu procesu można przystąpić do jego usprawniania. Jedną ze strategii jest przekształcenie działań wewnętrznych w zewnętrzne przy jednoczesnej optymalizacji obu faz. Przykładowo, analiza danych może wykazać, że ustawienia stosowane przez operatorów na jednej ze zmian są optymalne i pozostali również powinni z nich korzystać. Podstawową zasadą jest dążenie do ciągłego doskonalenia, nie tylko poprzez ulepszanie procedur, lecz także poprzez stosowanie najnowocześniejszych systemów.

5) Współpracuj z odpowiednimi partnerami

Wielu producentów oferuje zautomatyzowane maszyny pakujące obsługujące różne formaty produktów, których czas przezbrojenia skrócono do kilku minut. Kluczowe jest stosowanie skutecznych rozwiązań w zakresie pakowania i dalszej obróbki, a także obsługi i transportu produktu. Dobrze zaprojektowana linia ma istotne znaczenie dla prognozowania przestojów koniecznych do przestawienia produkcji i pracy w sposób prewencyjny.

Należy zatem wybierać partnerów technologicznych będących nie tylko dostawcami systemów, ale także posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu automatyki, szczególnie w odniesieniu do branży cukierniczej i jej produktów. Przykładowo, czekolada jest wrażliwa na warunki środowiskowe, t.j. temperatura czy wilgotność, które należy uwzględniać podczas przestojów produkcyjnych służących przezbrajaniu.

6) Zainwestuj w automatyzację: różne narzędzia, te same cele

Pucksy, paletki i obandowanie to istotne narzędzia pomagające zminimalizować czas przezbrojenia, zmniejszyć odsetek odrzucanych produktów oraz podnieść poziom higieny i ułatwić czyszczenie linii. Pucksy pełnią funkcję nośników stabilizujących produkty na linii przenośnika, umożliwiając operatorom zmianę produktów bez konieczności regulacji systemu transportowego. Bandy pozwalają na prowadzenie produktów o wielu różnych kształtów i rozmiarów, skracając tym samym czas przezbrojenia. Więcej informacji z zakresu automatyzacji znajdziesz tutaj.

Słodycze Spirala kompaktowa

7) Znaczenie metod FIFO w sektorze cukierniczym

Dalszą pomoc w optymalizacji faz produkcji i przezbrajania stanowi zastosowanie mikrobuforów działających w oparciu o metodę FIFO (First-In-First-Out). Metoda FIFO – wywodząca się z logistyki – polega na składowaniu obiektów fizycznych w taki sposób, aby element, który wszedł pierwszy, również pierwszy wyszedł, a więc aby obiekty wchodziły i wychodziły w tej samej kolejności. Zwykle FIFO jest jedną z realnych metod poprawy zarządzania zapasami, a w przypadku pakowania produktów cukierniczych pozwala na zrównoważenie przepływu produkcji. Takie mikrobufory pozwalają na kontynuowanie pracy maszyny poprzedzającej w czasie, gdy urządzenia znajdujące się w dalszej części łańcucha są dostosowywane do nowego formatu.

Czyszczenie jest kluczowym elementem optymalizacji faz przezbrajania. Pomocne są systemy CIP (Clean-in-place), ponieważ umożliwiają szybkie czyszczenie urządzeń w przypadku np. rozlanie produktu. Szybkie czyszczenie jest szczególnie ważne podczas produkcji słodyczy, która musi spełniać bardzo restrykcyjne normy higieniczne typowe dla przemysłu spożywczego.

8) Roboty – cenny wkład w optymalizację zasobów ludzkich

Maksymalizację produkcji wspierają także roboty. Maszyny typu „pick and place” ułatwiają pracę na etapie obróbki i pakowania, podczas gdy roboty współpracujące, zwane także cobotami, doskonale sprawdzają się przy paletyzacji produktów na końcu linii, ułatwiając pracę w kolejnych fazach – magazynowaniu i dystrybucji. Roboty wpływają również na obniżenie wymogów dotyczących personelu, dzięki czemu zasoby ludzkie można zoptymalizować i angażować w działaniach o większej wartości dodanej.

Podsumowując, im wyższy stopień automatyzacji przepływów produkcyjnych, tym mniej czasu potrzeba na przezbrojenia.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o minimalizacji przezbrojeń i zwiększeniu wydajności produkcji. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej i śledzenia nas na LinkedIn, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat automatyki przemysłowej i robotyki.

FlexLink Blog team 81 artykułów
The FlexLink team is a group of individuals with a passion for great content.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.