Oznakuj swoją maszynę symbolem CE na podstawie Dyrektywy Maszynowej

Niezależnie od tego, w jakim sektorze przemysłu działa twoja firma, najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo maszyn. Aby producent maszyn mógł wyprodukować przyjazną dla użytkownika maszynę z oznakowaniem CE, proces jego rozwoju musi być zgodny z europejską Dyrektywą Maszynową. Maszyny z symbolem CE oznaczają zaufanie do sprzętu i jego niezawodność, z korzyścią zarówno dla produkcji, jak i operatorów.

Dyrektywa Maszynowa – ramy regulacyjne, których producent musi przestrzegać

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn produkcyjnych, UE wdrożyła Dyrektywę Maszynową. Dyrektywa Maszynowa 2006/42 EC to ramy regulacyjne opisujące zasady, jakich musi przestrzegać wytwórca maszyn. Zawiera ona przepisy i wymogi techniczne, które maszyna musi spełniać i obowiązuje we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dyrektywa Maszynowa dotyczy głównie Europy, ale podobne regulacje istnieją na całym świecie. Zharmonizowane normy służą za wskazówkę, jak należy przestrzegać zasad Dyrektywy. Jeśli twoja maszyna spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Maszynowej, można ją oddać do użytku lub wypuścić na rynek.

Nieustannie powstają nowe europejskie zharmonizowane normy i często służą jako punkty odniesienia krajom pozaeuropejskim opracowującym swoje własne standardy.

Autocertyfikacja stawia wysokie wymagania przed producentem maszyn

Proces spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej i oznaczenie maszyny symbolem CE różni się w zależności od stopnia skomplikowania maszyny i doświadczenia zespołu oceniającego. System europejski opiera się na autocertyfikacji, stawiając wysokie wymagania wytwórcy maszyn. Oznacza to, że producent odpowiada za przeprowadzanie oceny ryzyka w całym procesie rozwoju maszyny. Jest to proces jakościowy, przy czym producent musi wiedzieć, jakie wymogi musi spełnić. Ocena ryzyka obejmuje identyfikację niebezpieczeństw, oszacowanie zagrożeń i rozpoznanie ich stopnia. Następnie wytwórca eliminuje lub ogranicza wszystkie ryzyka, aż maszynę będzie można uznać za bezpieczną.

Najważniejsze zmiany w Dyrektywie w 2009 roku

W 2009 roku Dyrektywę Maszynową zaktualizowano i wprowadzono nowe zapisy. Jedną ze zmian jest wprowadzenie pojęcia maszyny częściowo ukończonej, jako uzupełnienia maszyny ukończonej. Wymagania dotyczące urządzeń ukończonych i częściowo ukończonych różnią się. Maszyna częściowo ukończona nie jest kompletna, a zatem nie jest gotowa do użytku. Jest przeznaczona do wbudowania w większą całość, nie może zatem pracować samodzielnie. Urządzenie częściowo ukończone nie może zostać oznaczone symbolem CE, ponieważ można nim znakować wyłącznie maszyny ukończone.

Innym przepisem wprowadzonym w 2009 roku jest całkowite zapewnienie jakości. Z jego treści wynika, że wewnętrzna dokumentacja techniczna musi zawierać opis sposobu, w jaki zapewnia się zgodność sposobu produkcji maszyny z Dyrektywą Maszynową.

Oznaczenie CE – gwarancja bezpiecznego użytkowania urządzenia

Po spełnieniu przez producenta maszyny wymogów Dyrektywy Maszynowej i przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych ocen ryzyka i wyeliminowaniu zagrożeń, wytwórca odpowiada za oznaczenie maszyny symbolem CE. Zgodnie z prawem wszystkie urządzenia ukończone pracujące w krajach EOG muszą mieć takie oznaczenie. Znak CE jest gwarancją bezpieczeństwa maszyny, zaś urządzenia ukończonego bez takiego oznaczenia nie można użytkować. Symbolem CE można oznaczać zarówno pojedyncze maszyny, takie jak przenośniki, jak i złożone linie produkcyjne. Zdarza się, że z inicjatywy klienta końcowego pojedyncze maszyny łączy się ze sobą, a wówczas takie urządzenie traktuje się jak jedną większą maszynę lub jednostkę. Osoba inicjująca połączenie będzie wówczas odpowiadać za jej oznakowanie nowym symbolem CE, wspólnym dla całego systemu. Ponieważ urządzenie może mieć tylko jedno oznaczenie CE, indywidualne znaki należy usunąć i zastąpić je jednym nowym oznaczeniem. Pozwala to uniknąć wątpliwości i służy przejrzystości oraz identyfikowalności.

Ocena ryzyka i certyfikaty wskazują, kto odpowiada za urządzenie

Oznaczenie wskazuje, kto wyprodukował urządzenie i jest za nie odpowiedzialny. Poza symbolem, maszynie powinny towarzyszyć określone dokumenty takie, jak instrukcja użytkowania, podręcznik i deklaracja poświadczająca spełnienie wymogów Dyrektywy Maszynowej. Ponadto, zgodnie z wymogami urzędowymi, niezbędna jest poufna dokumentacja techniczna maszyny zawierająca ocenę ryzyka, kluczową dla całego procesu.

Wszystkie urządzenia częściowo ukończone muszą być w pewien sposób oznakowane, jednakże są jedynymi, które nie wymagają oznaczenia symbolem CE, ponieważ i tak nie można ich samodzielnie użytkować. Błędne jest zatem przekonanie, że wszystkie maszyny bez znaku CE są niezgodne z normami – maszyn częściowo ukończonych to nie dotyczy. Po dostarczeniu urządzenia wraz z dokumentami do zakładu produkcyjnego, obowiązkiem klienta jest przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi maszyny w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Podręcznik opisuje wszelkie pozostałe ryzyka, które pracodawca powinien wziąć pod uwagę takie, jak hałas, oraz, na przykład, zapewnić ochronę narządu słuchu. Podręcznik dostarcza również informacji na temat sposobu instalacji i konserwacji maszyny.

Firma FlexLink dostarcza bezpieczne urządzenia ukończone ze znakiem CE

Dla firmy FlexLink bezpieczeństwo jest kluczowe, niezależnie od sektora przemysłu, w jakim działa twoja firma. Maszyny opatrzone symbolem CE chronią operatorów przed wszelkimi urazami, od hałasu, przez ryzyko urazu, po poważniejsze wypadki, takie jak przewrócenie się maszyny na człowieka podczas instalacji. Urządzenia oznaczone symbolem CE oznaczają zaufanie do sprzętu i jego niezawodność oraz gwarantują bezpieczeństwo obsługujących ją operatorów.

Mam nadzieję, że podobał Wam się mój wpis oraz że dowiedzieliście się czegoś nowego na temat oznaczenia CE i bezpieczeństwa maszyn. Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych i odwiedź naszą stronę, gdzie uzyskasz więcej informacji. Jeśli masz konkretne pytania, skontaktuj się bezpośrednio ze mną.

Fredrik Sannehed 1 artykuł
Fredrik Sannehed works as an Automation Engineer at FlexLink in Sweden.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.